Регистрация Магазин София - 02 4420424 | Магазин Пловдив - 032 207724 | Магазин Варна - 052 671144 | Магазин Стara Загора - 042 250250 |
     
BG
BGN
 • EUR
 • USD
 • BGN
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Филтри

Акордеонни катагории

Безвъзмезднa Помощ

Предоставяме възможност на нашите клиенти да получат помощното средство от което се нуждаят срещу депозит, който ще бъде възстановен след получаване на финансиране по един от описанието по-долу начини. 

 

Начини по които може да получите финансова помощ за закупуване на помощни средства за деца с увреждания:

 

1. Фонд  "Протегни Ръка"

Фонд "ПРОтегни Ръка" е благотворителен фонд на служителите на "ПроКредит Банк" АД. Средствата набрани чрез благотворителния фонд могат да се използват за финансово подпомагане при закупуване на помощни средства на деца с увреждания на възраст до 18 години. Фондът отпуска ежегодно до 1000.00 лв за дете. В някои случаи отпускат и по-големи суми, съобразени с нуждите на детето и социалното положение на семейството му.

За повече информация и начин на кандидатстване, посетете сайта им на адрес: http://www.protegniraka.bg


 

2. Фонд "Социална Закрила"

Фонд "Социална Закрила" отпуска целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Фондът отпуска ежегодно до 2000.00 лв за дете. Вземането на решение за отпускане на помощта се извършва въз основа на подадено писмено заявление (предложение) и социален доклад, изготвен от агенция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата или семействата, продружен със съпътстващи документи, доказващи необходимостта от помощта. 

За повече информация и начин на кандидатстване, посетете сайта им на адрес: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=441

 

 

3. Фондация "Помощ за благотворителността"

Фондацията отпускат целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Повече информация можете да получите на сайта на фондацията на адрес: http://bcaf.bg/

 

 

4. Българската Коледа

През 2010 година са помогнали на 184 деца с диагноза Детска Церебрална Парализа за закупуване на помощни средства или лечение.

За повече информация, можете да посетите сайта им на адрес: http://www.bgkoleda.bg

 

 

5. Община по местоживеене

Можете да кандидатствате към вашата община за еднократна помощ при закупуване на помощно средство за вашето дете.

 

6. Информация, ред и условия за получаване на целева помощ от Агенция „Социално Подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия.

 

Помощните средствасе заплащат от АСП и се предоставят от лицензирани търговци на дребно.  АДАПТ БГ ЕООД е лицензирана фирма с Удостоверение за Регистрация №228/28.11.2011 година, издадено от Министерство на Труда и Социалната Политика- Агенция за Хората с Увреждания.
 

Стъпките за получаване на помощно средство са както следва:

 

1. Ако нуждаещият се няма ТЕЛК с изписани в него медицински изделия или помощни средства, е нужно посещение при личния лекар с искане за направление до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването. 

 

 

2. След получаване на направлението, нуждаещият се посещава оторизирана лекарска комисия (ЛКК).  За издаване на медицински протокол пред комисията е необходимо да се представят следните документи: направление от личния лекар, копиe от личната карта, копие от епикриза или ТЕЛК (ако има).  Наличието на ТЕЛК решение не е задължително условие, тъй като помощни средства могат да бъдат отпуснати както на инвалидизирани, така и на възрастни (трудноподвижни или лежащо болни) хора. 

 

Кликнете тук, за да видите Извадка от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППИЗХУза видовете помощни средства заплащани от Агенция за Социално Подпомагане, медицинските условия, необходимите документи за отпускане и експлоатационния срок.

 

 

3. Медицинския протокол или ТЕЛК се подава заедно с  Молба-декларация по образец (получава се на място в ДСП) за отпускане на целева парична помощ за закупуване на помощни средства в териториалната Дирекция за Социално Подпомагане (ДСП) към общината по постоянно живеене (адрес по лична карта) на нуждаещото се лице.  Натиснете тук за да видите списък на всички Дирекции Социално Подпомагане на територията на град София по общини.   Всички останали ДСП извън гр. София  можете да намерите тук http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

 

 

В десет дневен срок след подаване на молбата и всички други документи, Директорът на съответната ДСП взема решение дали да отпусне или откаже целевата помощ.  При издаване на заповед за отпускане на помощни средства, правоимащият получава парите по сметка или в брой до края на месеца следващ този, през който е издадена заповедта.  Например ако заповедта е издадена на 10 март, средствата се превеждат до 30 април. 

 

 

За всяко помощно средство се издава отделна заповед.  След получаване на парите, нуждаещият се или опълномощено от него лице, близък или роднина, трябва да закупи съответните изделия от лицензиран търговец на дребно какъвто е АДАПТ БГ ЕООД.  При закупуването се носи заповедта в оригинал.  Това трябва да стане в 30 дневен срок от датата на получаване на целевата помощ.  Спазването на този срок е особенно важно, тъй като ако се пропусне, парите трябва да се върнат в АСП и отново да се мине същата процедура от подаване на документи, до изчакване на заповед и нов превод на сумата.  В случай, че целевата помощ не се усвои в 30-дневния срок и средствата не се върнат в 7-дневен срок от просрочването в ДСП, те започват да се събират по съдебен път. 

 

ВАЖНО:  Вие можете да закупите отпуснатите в заповедта изделия със собствени средства преди да сте получили целевата помощ и по този начин да започнете да ги използвате веднага вместо да чакате до 2 месеца.  Ние ще ви издадем фактура и приемо-предавателен протокол, които да представите в ДСП, за да ви възстановят сумата (до лимита на помоща за съответното помощно средство). 

 

 

4. Следвайки стандартната процедура, след получаване на заповедта и сумата можете да заповядате при нас, за да тествате и изберете най-подходящия за вас продукт.  В  изложбения ни център има разнообразие от варианти както за възрастни, така и за деца и ние можем да ви консултираме относно избора на най-доброто за вас изделие.   При получаване на изделието, ние ще издадем фактура на правоимащото лице съдържаща номера и датата на заповедта, както и приемо-предавателен протокол за представяне в ДСП. 

 

Оформянето на документите при покупката отнема технологично време за попълване на всички необходими данни.  Съветваме ви да разгледате нашия сайт или да посетите изложбения ни център веднага след отпускане на заповедта, за да може спокойно да изберете необходимото ви изделие, както и да ни оставите копие от заповедта, лични данни на правоимащото лице и информация за контакт.  Ако помощното средство се получава от опълномощено лице, близък или роднина, ще са ни необходими и неговите данни.  След направения избор и записването на необходимите данни,  ние ще запазим съответното помощно средство за вас до момента на получаване на сумата.  При последващото заплащане, вие ще можете в  рамките на няколко минути да вземете изделието заедно с готовата фактура и протокол.  В рамките на град София можем безплатно да доставим средството до дома на правоимащия след уреждане на документацията и плащането в офиса ни. 

 

Ако имате въпроси относно реда и условията или се нуждаете от консултация относно избора, моля свържете се с нас на тел. 02/ 442 0424 или 0893 466601.  Можете да ни изпратите имейл на адрес info@adapt.bg.

 

Можете да свалите реда и условия за получаване на целева помощ от Агенция „Социално Подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия в pdf формат като кликнете тук.

 

Предоставяме възможност на нашите клиенти да получат помощното средство от което се нуждаят срещу депозит, който ще бъде възстановен след получаване на финансиране по един от описанието по-горе начини. 

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

Върни До Горе