BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD

Безплатно Получаване на Помощни Средства

Info Graphic 1

Кандидатстване за

Целева Помощ

от Агенция Социално Подпомагане

0

Получаване на помощните средства срещу депозит

Можете да получите всички помощни средства още преди да сте започнали процедурата по кандидатстване за помощ от АСП - срещу депозит - на по-ниска стойност.

Списък с помощни средства срещу депозит
1

Направление за ЛКК - получава се от Личен Лекар (GP)

Посетете личния си лекар и изискайте направление за оторизирана лекарска комисия (ЛКК) - oртопедична, неврологична, хирургична или онкологична).
В случай, че няма налична епикриза, описваща състоянието на пациента, GP-то издава и етапна епикриза.


Необходими документи:

 • Лична Карта
 • Епикриза (ако има издадена)

* Ако имате ТЕЛК с изписани помощни средства, преминете към Точка 3

2

Медицински Протокол - издава се от Лекарска Комисия (ЛКК)

Медицинският протокол описва помощните средства, които се полагат на пациента.


Необходими документи:

 • Направление от GP
 • Копиe от Личната Карта
 • Копие от епикриза
3

Молба за отпускане - подава се в ‘Дирекция Социално Подпомагане’

Медицинският Протокол се подава заедно с Молба (която се получава на място) за отпускане на целева парична помощ за закупуване на помощни средства.
Документите се подават в териториална Дирекция за Социално Подпомагане към общината по местоживене.
Намерете Дирекции Социално Подпомагане в София.
Намерете Дирекции Социално Подпомагане извън София.


Необходими документи:

 • Личната Карта
 • Медицински Протокол от ЛКК или ТЕЛК
 • Молба (получава се и се попълва на място в ДСП)
4

Получаване на средствата - по сметка, или в брой

В десет дневен срок след подаване на молбата и всички други документи, директорът на съответната ДСП взема решение дали да отпусне или откаже целевата помощ.
При издаване на заповед за отпускане на помощни средства, правоимащият получава парите по сметка или в брой до края на месеца следващ този, през който е издадена заповедта.
(Например ако заповедта е издадена на 10 март, средствата се превеждат до 30 април.)


Необходими документи:

 • Направление от GP
 • Копиe от Личната Карта
 • Копие от епикриза


5

Закупуване на Помощните Средства - от Адапт БГ (или друг лицензиран търговец)

След получаване на целевата помощ посетете наш магазин, или се свържете с нас за да ви бъде издадена фактура и приемно-предавателен протокол, с които да се отчетете пред Дирекция Социално Подпомагане!
Важно: Усвояването трябва да стане в 30 дневен срок от датата на получаване на целевата помощ! Ако парите не бъдат изразходвани за предвидените средства в рамките на 30 дни, те трябва да се върнат и процедурата започва от начало!

Обратно към Магазина

Адапт БГ е българска семейна фирма, специализирана в продажбата на Медицинско Оборудване и Апаратура за Домашно Лечение. Доверявайки се на нас, вие подпомагате българската икономика в тежките времена, в които се намира страната ни в момента.

Адапт магазин в гр. София.

Магазин София

Телефон: 02 4420424
Мобилен: 0892 245285
Адапт магазин в гр. Пловдив.

Магазин Пловдив

Телефон: 032 207724
Мобилен: 0878 340005
Адапт магазин в гр. Стара Загора..

Магазин Стара Загора

Телефон: 042 250250
Мобилен: 0876 771966
Адапт магазин в гр. Варна

Магазин Варна

Телефон: 052 671144
Мобилен: 0878 605767
Адапт магазин в гр. Бургас.

Магазин Бургас

Телефон: 056 590 591
Мобилен: 0877 170992
Адапт магазин в гр. Велико Търново.

Магазин В. Търново

Телефон: 062 620062
Мобилен: 0877 170898
Адапт магазин в гр. Русе.

Магазин Русе

Телефон: 082 820221
Мобилен: 0877 170510
Адапт магазин в гр. Перник

Магазин Перник

Телефон: 0877 170455
Мобилен: 0877 170455