Уважаеми клиенти, в събота (25 май) магазините ни ще работят от 10:00 до 16:00 ч.
BGN
  • GBP
  • BGN
  • USD

Акордеонни категории

Безплатно Получаване на Помощни Средства

 Кандидатстване за

 

Целева Помощ

 

от

 

 

НЗОК

0

Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)?

1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение - т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

1

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩНО СРЕДСТВО ОТ ЛКК КОМИСИЯ

Ако кандидатстващия за помощно средство няма експертно решение от НЕЛК или ТЕЛК, където е посочена необходимостта от помощно средство, кандидатстващият ще е нужно да си извади Медицински протокол от специализирана ЛКК комисия според профила на заболяването.

Специализираната ЛКК комисия предписва помощни средства според обективното състояние на пациента и медицинските условия за отпускане помощно средство, които са индивидуални при всеки пациент. 

Към протокола/решението попълвате на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;

1. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
2. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
3. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК.

2

Получване на помощното средство

Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение - т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

3

Ремонтиране на помощно средство

Ако Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт: 

1. Вие или упълномощено от Вас лице трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец) до директора на РЗОК. Заявлението може да изпратите и с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор;
 2. Експертна комисия в РЗОК разглежда и одобрява заявленията;
 3. Директорът на РЗОК издава одобрение за предоставяне на ПСПСМИ или мотивиран отказ. (Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка-спецификация с ПСПСМИ, който е публикуван на страницата на НЗОК).

Търговците на дребно, които имат сключен договор с РЗОК, са задължени да предоставят ремонтни дейности на ПСПСМИ. За целта, Вие или упълномощено от Вас лице, трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за отпускане на ПСПСМИ. По зададени критерии търговецът отбелязва в специализирания софтуерен продукт предоставената ремонтна дейност.

4

КОГАТО Е ВРЕМЕ ДА ПОСЕТИТЕ ADAPT.BG, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО

След като сте получили известие, че сте одобрени за получаване, нужно е само да дойдете в най-близкия до Вас магазин на Адапт БГ, предоставяйки ни:

лична карта;
 и номер и дата на одобрението за отпускане.
  

За останалото ще се погрижим ние!

 

Необходими документи:

  • Лична карта;
  • Номер и дата на одобрението;
  • Пълномощно (ако помощното средство ще се получава от пълномощник).