BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD
 • RON

Безплатно получаване

 

Кандидатстване за

Целева Помощ

от Агенция Социално Подпомагане

0

Получаване на помощните средства срещу депозит

Можете да получите всички помощни средства още преди да сте започнали процедурата по кандидатстване за помощ от АСП - срещу депозит - на по-ниска стойност.

Списък с помощни средства срещу депозит
1

Направление за ЛКК - получава се от Личен Лекар (GP)

Посетете личния си лекар и изискайте направление за оторизирана лекарска комисия (ЛКК) - oртопедична, неврологична, хирургична или онкологична).
В случай, че няма налична епикриза, описваща състоянието на пациента, GP-то издава и етапна епикриза.

 

Необходими документи:

 • Лична Карта
 • Епикриза (ако има издадена)

* Ако имате ТЕЛК с изписани помощни средства, преминете към Точка 3

2

Медицински Протокол - издава се от Лекарска Комисия (ЛКК)

Медицинският протокол описва помощните средства, които се полагат на пациента.

 

Необходими документи:

 • Направление от GP
 • Копиe от Личната Карта
 • Копие от епикриза
3

Молба за отпускане - подава се в ‘Дирекция Социално Подпомагане’

Медицинският Протокол се подава заедно с Молба (която се получава на място) за отпускане на целева парична помощ за закупуване на помощни средства.
Документите се подават в териториална Дирекция за Социално Подпомагане към общината по местоживене.
Намерете Дирекции Социално Подпомагане в София.
Намерете Дирекции Социално Подпомагане извън София.

 

Необходими документи:

 • Личната Карта
 • Медицински Протокол от ЛКК или ТЕЛК
 • Молба (получава се и се попълва на място в ДСП)
4

Получаване на средствата - по сметка, или в брой

В десет дневен срок след подаване на молбата и всички други документи, директорът на съответната ДСП взема решение дали да отпусне или откаже целевата помощ.
При издаване на заповед за отпускане на помощни средства, правоимащият получава парите по сметка или в брой до края на месеца следващ този, през който е издадена заповедта.
(Например ако заповедта е издадена на 10 март, средствата се превеждат до 30 април.)

 

Необходими документи:

 • Направление от GP
 • Копиe от Личната Карта
 • Копие от епикриза
 
 
5

Закупуване на Помощните Средства - от Адапт БГ (или друг лицензиран търговец)

След получаване на целевата помощ посетете наш магазин, или се свържете с нас за да ви бъде издадена фактура и приемно-предавателен протокол, с които да се отчетете пред Дирекция Социално Подпомагане!
Важно: Усвояването трябва да стане в 30 дневен срок от датата на получаване на целевата помощ! Ако парите не бъдат изразходвани за предвидените средства в рамките на 30 дни, те трябва да се върнат и процедурата започва от начало!

Обратно към Магазина
 

Адапт БГ е верига от специализирани магазини за Медицинско Оборудване и Апаратура за Домашно Лечение. Адапт предлага широка гама от продукти в две основни направления ДОМАШНИ ГРИЖИ и ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Магазин София

Адрес: ул. Три Уши 121
Телефон: 02 4420424
Мобилен: 0892 245285

Магазин Пловдив

Адрес: бул. Свобода 69
Телефон: 032 207724
Мобилен: 0878 340005

Магазин Стара Загора

Адрес: бул. П. Евтимий 141
Телефон: 042 250250
Мобилен: 0876 771966

Магазин Варна

Адрес: ул. Илинден 9
Телефон: 052 671144
Мобилен: 0878 605767