Акордеонни категории

Блог Безплатни високотехнологични помощни средства за хора с увреждания (проект на МТСП): 2024 г
Вижте всички статии

Безплатни високотехнологични помощни средства за хора с увреждания (проект на МТСП): 2024 г

Безплатни високотехнологични помощни средства за хора с увреждания (проект на МТСП): 2024 г

 

 

Нова възможност за над 3300 хора с трайни увреждания беше официално обявена от Министерството на труда и социалната политика.

 

Стартира проект, който ще осигури високотехнологични помощни средства и медицински изделия на над 3300 души с трайни увреждания. Финансирането, в размер на 24 милиона лева, е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Проектът, озаглавен "Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ е насочен към подобряване на качеството на живот на хората с увреждания в трудоспособна възраст и деца, като им предоставя достъп до иновативни технологии, които да подпомогнат тяхното личностно развитие и социално включване.

 

 

Нова възможност за над 3300 хора с увреждания: получаване на безплатни високотехнологични помощни средства

 

Резюме

 

 • Какво се финансира? 

Финансират се високотехнологични помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания.
 

 • Кой може да кандидатства?
   
  • Всички български граждани с трайни увреждания, в трудоспособна възраст, независимо от доходи или трудов статус.
  • Дори хора, регистрирани в бюрото по труда.
    
 • Как да кандидатствате?
  • Посетете местната дирекция "Социално подпомагане" (АСП).
  • Попълнете заявление по образец (дирекциите ще ви помогнат).
  • Приложете ТЕЛК решение и посочете телефон за връзка.
  • Ще бъдете поканени на индивидуална оценка.
  • В определен срок ще получите решение дали сте одобрени.
    
 • Финансиране:
  • При одобрение, финансирането е 100%.
  • Не се изисква доплащане от гражданите.
    
 • Важно:
  • Можете да кандидатствате само за едно помощно средство.
    
 • Допълнителна информация:
  • Условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на сайта www.asp.government.bg.

 

 

Какви помощни средства се отпускат за кандидатствалите хора с увреждания?

 

Проектът предлага широк спектър от 11 вида високотехнологични помощни средства, включително:

 

 • преносими брайлови компютри
 • брайлови дисплеи
 • софтуер за екранни четци
 • електрически инвалидни колички с вертикализираща функция
 • електрически мотори за инвалидни колички
 • нервно-мускулни стимулатори за ходене или за ръце
 • индивидуално изработени миоелектрични и модулни протези.

 

 

 

 

 

Адапт БГ се включва в този толкова важен за хората с увреждания проект с високотехнологичната ни вертикализираща инвалидна количка.

 

 

Съвместни усилия за по-добро бъдеще

 

Проектът е резултат от съвместните усилия на МТСП, АСП, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и организации на и за хора с увреждания. Целта е да се създадат условия за по-независим живот и пълноценно участие на хората с трайни увреждания в обществото.

 

Заместник-министър Лазар Лазаров подчерта, че подобни инициативи са успешни само когато се реализират в партньорство с всички заинтересовани страни. Той изрази надежда, че проектът ще има дългосрочно положително въздействие върху живота на хората с увреждания в България.

 

 

Кой може да кандидатства?

 

Право на кандидатстване имат всички български граждани с трайни увреждания, които са учащи, заети, безработни или икономически неактивни. Важно условие е да не са получавали подобна финансова подкрепа от публични средства за същото помощно средство.

 

На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай че отговаря на условията за достъп.

 

 

Как да кандидатствате?

 

Заявленията се приемат от Агенцията за социално подпомагане (АСП).
 

Можете да свалите заявелнитео и да го занесете вече попълнено в най-близката АСП от тук: СВАЛЯНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА.
 

Подробна информация за условията и необходимите документи е публикувана на официалния уебсайт на АСП: www.asp.government.bg.

 

 

Всички необходими документи за кандидатстване:

 

документи за кандидастване по проект осигуряване високотехнологични помощни средства 2024 МТСП

 1. заявление за оценка по образец (Приложение № 1) от Методика за подбор на лица с трайни увреждания;
 2. експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, и за което той носи отговорност съгласно §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, в случаите на заявена потребност за осигуряване на изделие, изработвано по поръчка;
 4. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява вертикализираща електрическа инвалидна количка или електрически мотор за инвалидна количка, в случаите на заявена потребност за осигуряване на тези два вида високотехнологични изделия;
 5. други документи (медицински или относими към ползването на конкретното високотехнологично помощно средство, за ползване на услуги, за съответни трудови характеристики и т.н.), по преценка на лицето, които дават по-голяма яснота за неговото здравословно и функционално състояние, както и за възможностите му за интегриране в социална, трудова и/или образователна среда.

 

 

Срокове за кандидатстване и подаване на документите

 

Краен срок за получаване на високотехнологично помощно средство по проекта 2024Кандидатстването за помощни средства се извършва в периода от 17 май до 17 юли 2024 г. включително. Заявленията могат да бъдат подадени лично от кандидата, от упълномощено от него лице или от негов законен представител в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

 

Алтернативно, документите могат да бъдат изпратени по пощата с известие за доставяне или по електронен път, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство.

 

Работното време за приемане на заявления е от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 часа.

 

 

 

Агенция социално подпомагане - проект Осигуряване на високотехнологични помощни средства за хора с увреждания

 


ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ


 

 

 

Оценка на заявленията

 

 • Специални комисии към Регионалните дирекции "Социално подпомагане" ще изготвят оценки за потребността и полезността от помощните средства в срок от 30 дни след подаване на документите.
 • Оценката включва задължително интервю с кандидата, което може да се проведе на място или онлайн.
 • В рамките на 7 дни след оценката, комисията издава експертна препоръка с одобрение или неодобрение за избраното помощно средство.

 

 

 

Подбор и класиране

 

 • Одобрението от комисията не гарантира получаване на помощното средство.
 • Агенцията за социално подпомагане и екипът по проекта ще извършат подбор и класиране на всички кандидати с одобрена експертна препоръка.
 • Класирането ще се базира на изчислената полезност на помощното средство спрямо степента на ограничение на функционалността и работоспособността на кандидата.
 • Одобрените кандидати ще бъдат включени в списъци по видове помощни средства и насочени към съответните изпълнители.

 

 

 

Информация за одобрените и изпълнителите

 

 

 

 

Важно за запомняне:

 

 • Оценката и одобрението от комисията са само първата стъпка.
 • Окончателният подбор се извършва от Агенцията за социално подпомагане.
 • Следете сайта на проекта за актуална информация.

 

 

 

Министерство на труда и социалната политика - високотехнологични помощни средства за хора с увреждания

 


Полезни връзки от сайта на МТСП:ОБЯВА за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“
Образците на документи за кандидатстване

Информация за видовете високотехнологични помощни средства
Списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства
Информация за изпълнителите, които ще предоставят конкретните изделия
Новината, публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика

 

 

Григор Ангелов

 

МТСП, Адапт БГ, Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“,  високотехнологични помощни средства

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари