Акордеонни категории

Блог Национална Програма "Осигуряване на Достъпна Образователна Среда"
Вижте всички статии

Национална Програма "Осигуряване на Достъпна Образователна Среда"

Национална Програма

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно приложение № 3 - информацияПРОГРАМАТА ЗА 2032 г. ПРИКЛЮЧИ. 

 

ТУК МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2024 г.Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" е програма на МОН, насочена към подобрението на учебно-възпитателните условия посредством осигуряване на достъпна архитектурна среда. Програмата е част от инициативите на министерство на образованието за подобряване дейностите в системата на училищното образование и осигуряване на достъпност за ученици и преподаватели, придвижващи се с инвалидни колички. 
 


Какви са целите на програма "Достъпна образователна среда"?


Кампанията има две основни цели:
 

1. Изграждане на достъпна архитектурна среда, осигуряваща свободен достъп на деца с увреждания и специални образователни потребности до училищните заведения
2. Повишаване на компетентностите и знанията на децата посредством предоставяне на равен достъп до по-качествено предучилищно и училищно образование.


Бюджет


Бюджетът на програмата е 5,350,000 лв.

 

 

 

 


Кой може да кандидатства?


По програмата за достъпност в учлищата могат да кандидатстват следните институции и държавни учреждения:

 

 • Министерството на образованието и науката (МОН);
 • Държавните специализирани и неспециализирани училища;
 • Министерството на културата (МК);
 • Министерството на младежта и спорта (ММС);
 • Държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена;
 • Държавният логопедичен център;
 • Националният дворец на децата.


Срокове за кандидатстване


Срокът за кандидатстване по Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ е 30 юни 2022 г.

 

Какво точно се финансира по програмата за осигуряване на достъпна образователна среда?
 

Модул 6 от националната програма за осигуряване на достъпна жилищна среда предвижда финанисране за специализирани платформени съоръжения (включително доставка и монтаж), както и за:
 

 • Стълбищни роботи (устройства за изкачване на стълби);
 • Адаптиране на санитарни помещения;
 • Изграждане и покриване на вече изградени рампи;
 • Асансьори;
 • Ремонт на прилежаща инфраструктура;
 • Маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда.


 

Ръководители на програма "Достъпна училищна среда" и контакти


 

Ръководител:
 

 • Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, v.benov@mon.bg


 

Лица за контакт:
 

 • Константин Бояджиев - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, k.boyadzhiev@mon.bg;
 • Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, d.savova@mon.bg;
 • Сашка Владимирова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, s.vladimirova@mon.bg;
 • Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, t.petrov@mon.bg

Tags: Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно приложение № 3

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари