Акордеонни категории

Блог Световен ден без тютюнев дим 2023: "Нуждаем се от храна, а не от тютюн"
Вижте всички статии

Световен ден без тютюнев дим 2023: "Нуждаем се от храна, а не от тютюн"

Световен ден без тютюнев дим 2023:

Световен ден без тютюнев дим 2023:  "Нуждаем се от храна, а не от тютюн"

 

 

31 май 2023 г. На днешният ден отбелязваме Световния ден без тютюн (World No Tobacco Day). Тази година темата е: "Нуждаем се от храна, а не от тютюн", а целта на глобалната кампания на Световната здравна организация е да се повиши осведомеността за алтернативните възможности за производство и маркетинга на тютюн и да се насърчат земеделските производители да отглеждат хранителни култури вместо тютюн. Днешният ден има за цел също така да разкрие умишлените усилия на тютюневата индустрия да попречи на опитите за заместване на отглеждането на тютюн с устойчиви култури, допринасяйки с тези си действия за световната продоволствена криза.

 

Отглеждането и производството на тютюн изостря продоволствената криза

Военни конфликти, войната в Украйна, климатични сътресения, икономическите и социалните последици от Ковид пандемията са сред главните причини за разрастващата се продоволствена криза. Другата основна причина за нея е изборът да се отглежда тютюн вместо хранителна култура. Анализ на тютюневата земеделска промишленост разкрива по какъв начин тютюноотглеждането допринася за увеличаване на кризата с храните, а именно:
 

 

  • В целия свят всяка година около 3,5 милиона хектара земя (около 1/3 от територията на България) се преобразуват за отглеждане на тютюн. Отглеждането на тютюн допринася и за обезлесяването на 200 000 хектара годишно.
  • Отглеждането на тютюн поглъща огромни ресурси и изисква интензивно използване на пестициди и торове, които допринасят за деградацията на почвата.
  • Земята, използвана за отглеждане на тютюн, след това е с по-малък капацитет за отглеждане на други култури, като например храни, тъй като тютюнът изчерпва почвеното плодородие.
  • В сравнение с други земеделски дейности, като например отглеждането на царевица, тютюнопроизводството има много по-разрушително въздействие върху екосистемите, тъй като тютюневите земеделски земи са по-склонни към дезертификация, или опустиняване.

     

Евентуалните печалби от тютюна като култура за правене на пари не могат да компенсират щетите, нанесени на устойчивото производство на храни в страните с ниски и средни доходи. В този контекст е необходимо спешно да се предприемат законови мерки за намаляване на отглеждането на тютюн и да се помогнат земеделските стопани да се насочат към производството на хранителни култури като една наистина устойчива алтернатива на тютюна.

 

 

Подкрепа за създаване на алтернативни начини на препитание
 

Тютюневата индустрия често се изтъква като защитник на поминъка на земеделците. Това обаче е далеч от истината. Интензивната работа с инсектициди и токсични химикали по време на отглеждането на тютюн допринася за големия брой земеделски производители и техните семейства да страдат от влошено здравословно състояние. Освен това несправедливите договорни споразумения с тютюневите компании водят до обедняване на производителите, а детският труд, често вплетен в отглеждането на тютюн, пречи на възможността за образование и е нарушение на човешките права.


Девет от 10-те най-големи производители на тютюн са държави с ниски и средни доходи, а 4 от тях се определят като държави с ниски доходи и недостиг на храна. Земята, използвана за отглеждане на тютюн, би могла да се използва по-ефективно за постигане на Цел 2 на ООН за устойчиво развитие - предотвратяване на глада.


Кампанията за Деня без тютюнев дим за 2023 г. призовава правителствата и политиците да засилят законодателствата, да разработят подходящи политики и стратегии и да създадат пазарни условия, при които тютюнопроизводителите да се преориентират към отглеждането на храни вместо на тютюн.

 

 

Световен ден без тютюнев дим 2023:  "Нуждаем се от храна, а не от тютюн"

 

 


"Тайната на напредъка е в това да започнеш." - Марк Твен


 
 

Григор Ангелов

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари