Акордеонни категории

Блог Финансиране на достъпна среда за хора с увреждания през ФОНД "Социална закрила"
Вижте всички статии

Финансиране на достъпна среда за хора с увреждания през ФОНД "Социална закрила"

Финансиране на достъпна среда за хора с увреждания през ФОНД

Финансиране на достъпна среда за хора с увреждания през ФОНД Социална закрила 2023

 

 

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика откри кампанията за 2023 за финансиране на проекти за модернизиране на социални услуги.


Отново се финансират проектни предложения на общини, дневни центрове, домове за възрастни, центрове за настаняване от семеен тип и други обекти, предоставящи социална услуга за хора с увреждания.


Целевото финансиране е предназначено за модернизация на материалната база на социални услуги и подкрепа дейността на социалните предприятия.


Обявлението е достъпно и на страницата на Министерството на труда и социалната политика в частта "Документи"
 

 


"ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за финансиране

от Фонд "Социална закрила" - 2023 г."


 

Какво се финансира от ФОНД "Социална Закрила"?

Проектите ще се финансират в две направления:

 

 Компонент 1: за придобиване за закупуване на решения, осигуряващи достъпна среда за хора с увреждания.

 

По Компонент 1 се финансират дейности, свързани с изграждане на нова материална база, или за реконструкция и модернизация на вече съществуваща база, предоставяща социални услуги за хора с увреждания.


Финансиране: общо 800 000 лв

 

◉ Компонент 2: за подкрепа за осъществяването на социални дейности и за постигане на социалните цели на социални предприятия.

 

 


 

Кой може да кандидатства за финансиране на достъпна среда за хора с увреждания през ФОНД "Социална закрила"?

За кандидатсване за финансиране и по двата компонента със своите проектни предложения могат да участват предприятия като:
 

  • Дневни центрове за хора с увеждания
  • Домове за възрастни хора
  • Центрове за настаняване от семеен тип.

 

Какъв е крайният срок за кандитстване?

 

Проектни предложения ще се приемат до 31 март и ще бъдат класирани и одобрени до 30 април.

 

 

 

Свързани теми:

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

 

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2023 г

 

 

 

Тагове: Финансиране на достъпна среда за хора с увреждания през ФОНД "Социална закрила"

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари