Акордеонни категории

Блог България вече разполага със специализиран проектант по програма Достъпна жилищна среда 2020
Вижте всички статии

България вече разполага със специализиран проектант по програма Достъпна жилищна среда 2020

България вече разполага със специализиран проектант по програма Достъпна жилищна среда 2020

Програма достъпна жилищна среда и лична мобилност 2023 - кандидатствайте с Адапт БГ и инж Галя Симеонова


Първият проектант по национална Програма за достъпна жилищна среда

 

Първият и единствен до този момент специализиран проектант по изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания по "Национална програма достъпна жилищна среда" е вече факт. Инж. Галя Симеонова отговаря за хората в неравностойно положение, помагайки им за кандидатстване и изготвянето на индивидуални проекти по Компонент 1 на програма "Достъпна жилищна среда и лична мобилност" към Министерството на труда и социалната политика.

 

Освен че следи отблизо новостите около кампанията на Министерството, АДАПТ.БГ вече предоставя и специализиран "Проектант Достъпност", с който хората с увреждания, техни представители или собственици на сгради могат да се свързват за оказване на съдействие по изготвянето на проектите.

 

Инж. Галя Симеонова - проектант по програма Достъпна среда 2021

 

Инж. Галя Симеонова предоставя следните услуги за хората с увреждания, кандидатстващи за изграждане на електрически платформи за инвалидни колички за цяла България:
 

  • Консултира кандидатите по Компонент 1 по "Кампания достъпна жилищна среда и лична мобилност"
  • Изготвя проекти по програмата по индивидуално запитване;
  • Замерва и заснема на място на обекта, преди одобрение и изпълнение на проекта;
  • Предоставя съвети при изготвяне на необходимата информация от гражданите за да бъдат правилно попълнени необходимите документи;
  • Комуникира с институциите, за да се избегне риска от грешки;
  • Оформя детайлни чертежи;
  • Изготвя всичко, възможно в най-кратки срокове!

 

Галя е с дългогодишен опит в сферата на проектирането и изготвянето на конструктивни и детайлни чертежи. Обръща специално внимание на всеки един обект, по който работи, защото всеки е различен и специфичен. Тя знае, че срокът за изпълнение и завършване на проектите по Програмата е от изключителна важност за кандидатстващите, затова извършва всички проекти за възможно най-кратък период. Да помага на хората с увреждания е нейн личен приоритет, за което АДАПТ.БГ й благодари!

 

Връзка с инж. Галя Симеонова: 02 442 0424 (Потърсете инж. Симеонова)

 

Репортаж с инж. Галя Симеонова от ADAPT.BG

 

Национална програма "Достъпна жилищна среда и лична мобилност" - проект "Красива България"

 

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност вече стартира за 2021 г., предоставяйки възможност на хората с увреждания да кандидатстват за изграждане на достъпна среда в техните жилищни сгради.

 


Както беше досега, програмата ще помогне на хората с увреждания да изградят безплатно така необходимите електрически стълбищни платформи за инвалидни колички и асансьори. 

 

Компонент 1

 

Компонент 1 достъпност, засяга жилищните сгради и прилежащите им пространства. По него хората в неравностойно положение ще могат да кандидатстват за изготвяне на проект и получаване на одобрение от Общините за изграждането на стълбищните подемници, според специфичните им потребности, съобщават от Министерство на труда и социалната политика.

 

 

Програма достъпна жилищна среда и лична мобилност 2023 - кандидатствайте с Адапт БГ и инж Галя Симеонова

 

Ще срещнем ли проблемите от 2019-та и през новата година?
 

Макар и на пръв поглед лесна за изпълнение (декларация + проект = инсталиране на безплатна платформа за хора с увреждания), Програмата през 2019-та беше изпълнена с административни пречки, кратки срокове и един куп необходими документи и разрешения, необходими за кандидатстването. Най-голямото препятствие на тази благородна инициатива на Министерството се оказаха твърде кратките срокове за кандидатстване и изискването за самофинансиране за изпълнението на проекта, след което да се върнат средствата за изпълнените проектите на всеки от кандидатите през месец декември 2019.

 

Програмата беше късно през лятото, а срокът за подготвяне на цялата документация, заедно с инвестиционния проект, беше едва 30 дни. Това беше и причината огромен процент от нуждаещите се да не успеят да кандидатстват в обявения срок до 30 септември 2019 г.

 

От кандидатите се изискваше да подадат немалък брой декларации и снимков материал, доказващ липсата на изградена достъпна среда в сградите им, след което да получат писмо за допускане за кандидатстване, да изготвят сами проекта за изграждане на електрическа платформа и да зачакат одобрение. И всичко това в рамките на един месец. За жилищни сгради това означаваше, че кандидатите трябваше да се сдобият и с разрешение от общото събрание на останалите жители в сградата им.

 

През 2020 г. се забеляза значителен напредък в срокове и изпълнение. През 2020 АДАПТ БГ успя да помогне и на най-голям брой хора, сравнено с 2019-та, завършвайки рекордно голям брой успешни проекти. 

 

<<<НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА 2021>>>

 

Как помага АДАПТ.БГ в случая?

 

АДАПТ.БГ стартира информационна кампания, която да информира на разбираем, неадминистративен език хората с увреждания, много от които живеят без изградена достъпност до собствените си жилища. Затова и предприехме инициатива да предоставим индивиуална помощ при кандидатстването и изготването на проектите по програмата.

 

АДАПТ.БГ има зад гърба си над 500 осъществени проекти за изграждане на инвалидни съоръжения по Наредба №4 Достъпна среда за хора с увреждания, както и редица успешно завършени проекти специално по Програмата.

 

В допълнение на това!

Адапт.бг извършва и БЕЗПЛАТНИ одити за наличие на Достъпна жилищна среда по изискванията на Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството!

 

 

Безплатен одит за достъпна среда - България

 

Можете да заявите такъв още сега.

 

ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНА 

 

Примери със завършени обекти по "Национална програма достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019"

 

Изградена електрическа платформа по Програма достъпна жилищна среда.Платформа на стена в жилищна сграда.Разгърната електрическа платформа Жилищна среда 2019

 

Пример за завършена платформа за извити стълби

 

Завършен проект по национална порграма достъпна жилищна среда 2019Завършен проект по национална порграма достъпна жилищна среда 2019

 

 

Повече информация за програма Достъпна жилищна среда 2021 г.

 

 

Отдел "Красива България"


Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Проектът цели да намали безработицата и да стимулира заетостта, чрез ежегодно финансиране от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта. 

 

Уебсайт:

http://www.beautifulbulgaria.com/

 

 

Проектант Адапт БГ по проект достъпна жилищна среда 2021

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари