Акордеонни категории

Безвъзмездна Помощ

 
 

Безвъзмездна помощ за

деца с увреждания

Начини за получаване на безвъзмездна помощ от благотворителни фондове и държавни и недържавни институции.

  


 
   
1

Фонд ‘Протегни Ръка’

‘Протегни Ръка’ е благотворителен фонд на служителите на "ПроКредит Банк" АД, отпускащ (ежегодно) до 1,000лв.* на деца с увреждания на възраст до 18г. за закупуване на помощни средства.

 
Повече информация и начин на кандидатстване. 

* В някои случаи фондът отпуска и по-големи суми, съобразно нуждите на детето и социалното положение на семейството.

 
  

 
  
2

Фондация “Помощ на Благотворителността”

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на ФПББ отпуска дарителски средства за лечение на деца до 18 години. Помощ от фонда могат да получат семейства в затруднено социално положение за покриване разходи за които не се заплаща от НЗОК, като медицински изделия и дейности, операции и престой за лечение в чужбина.

 Повече информация и начин на кандидатстване. 

* В някои случаи фондът отпуска и по-големи суми, съобразно нуждите на детето и социалното положение на семейството.

 
  
3

‘Българската Коледа’

През 2010 година са помогнали на 184 деца с диагноза Детска Церебрална Парализа за закупуване на помощни средства или лечение.

През 2016 г. дарителите на „Българската Коледа” подкрепиха 480 деца (с 627 480 лв.) за диагностика, лечение, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства.

   

Необходими документи:

  • Направление от GP
  • Копиe от Личната Карта
  • Копие от епикриза
 Повече информация и начин на кандидатстване.
 
    
4

Община по местоживеене

Можете да кандидатствате към вашата община за еднократна помощ при закупуване на помощно средство за вашето дете.

 Повече информация и начин на кандидатстване. 
 
 
  
 
 


  
5

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща и администрира процеса по отпускането на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания. Това вече става по облекчена процедура, но по старите списък и цени на изделията, наследени от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Можете да кандидатсвате за НЗОК финансиране и получаване в Адапт БГ. 

Безплатно Получаване