Акордеонни категории

Защита на личните данни

Вашите лични данни са важни за нас. Политиката ни за защита на личните данни постановява как да използваме и защитаваме всяка предоставена от вас информация, когато ползвате нашия уебсайт.

Adapt.bg гарантира защитата на вашите лични данни. Когато бъдете помолени да предоставите определена информация, с която можете да бъдете идентифицирани при ползване на уебсайта, можете да сте сигурни, че тя ще бъде използвана само в съответствие с нашата декларация за поверителност.

Adapt.bg може периодично да променя тази политика, като актуализира настоящата страница. Настоящата политика влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Каква лична информация събираме

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, абонирате се за информационния бюлетин, отговаряте в проучване или попълвате формуляр.

Можем да съберем следната информация:

•             име, псевдоним

•             информация за контакт, включваща имейл адрес

•             демографска информация като възраст, националност, предпочитания и интереси

•             друга информация, свързана с клиентски проучвания и/или предложения

Какво правим със събраната информация

Събираме тази информация, за да разберем вашите потребности и да ви предоставим по-добри услуги, и по-конкретно по следните причини:

•             За персонализиране на вашия потребителски опит.

•             Вътрешна организация на записите.

•             Можем да използваме информацията за подобряване на уебсайта и услугите.

•             Можем периодично да изпращаме съобщения по електронна поща относно последни новини, специални предложения или друга информация, която смятаме, че представлява интерес за вас, като ползваме имейл адреса, предоставен от вас.

Понякога можем да използваме вашата информация за контакт за маркетингови проучвания. Можем да се свържем с вас по имейл. Можем да използваме информацията за адаптиране на уебсайта в съответствие с вашите интереси.

 

Сигурност

Поемаме ангажимент за сигурността на вашите лични данни. За предотвратяване на неоторизиран достъп или разкриване сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за опазване и защита на информацията, събирана онлайн.

 

Cookies

Нашият уебсайт може да използва cookies и други технологии като „pixel tags“. Тези технологии спомагат за по-добро разбиране на потребителското поведение, показват кои части от уебсайта са посещавани, улесняват и измерват ефективността на уеб-услугите. Ние третираме информацията, събирана с помощта на cookies и други технологии, като не-лична. Възможно е да приемете или откажете използването на cookies. Повечето уеб браузъри автоматично приемат cookies, но обикновено е възможно да модифицирате браузъра си да отхвърля cookies, ако искате. Възможно е това да възпрепятства ползването на пълните възможности, предоставяни от уебсайта.

 

Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други сайтове, представляващи интерес. Независимо от това, след като ползвате линковете, за да напуснете нашия уебсайт, имайте предвид, че ние не разполагаме с контрол върху тяхното съдържание. Ето защо не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на информацията, която предоставяте, посещавайки тези сайтове, тъй като те не попадат в обхвата на нашата декларация за поверителност. Трябва да сте внимателни и да се запознаете със декларацията за поверителност на съответния сайт.

 

Управление на личните данни

Можете да ограничите събирането или ползването на вашите лични данни по следните начини:

•             Ако предварително сте ни дали съгласието си да ползваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените това си желание по всяко време по пощата или като ни го изпратите по имейл на адрес: info@adapt.bg

Ние няма да продаваме, разпространяваме или заемаме вашата лична информация на трети страни, освен ако нямаме вашето разрешение или не сме длъжни да направим това по закон .

 

Ако смятате, че информацията, която имаме за вас, е невярна или непълна, моля, пишете ни или изпратете съобщение по имейл, колкото е възможно по-скоро, на горепосочения адрес. Ние своевременно ще коригираме невярната информация.

 

Деца

Ние съзнателно не събираме информация за деца на възраст под 13 години. Когато научим, че сме събрали лична информация за деца под 13 години, ще предприемем стъпки за нейното изтриване, колкото е възможно по-скоро.