Магазинът е в процес на обновяване. При нужда от помощ моля позвънете 02 442 0424
BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD

Акордеонни категории

Блог Аутизъм - същност, прояви и живот с аутизъм
Вижте всички статии

Аутизъм - същност, прояви и живот с аутизъм

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

Аутизъм - същност, прояви и живот с аутизъм

 

Какво е аутизъм?
 

Аутизмът e нарушение в развитието, засягащо способността за общуване и взаимодействието със заобикалящия свят. Проявява се в ранното детство, преди 3-годишна възраст, и се диагностицира по симптомите от аутистичния спектър, проявяващи се в този период. По-големите деца, тийнейджъри и възрастни не развиват аутизъм.

 

Аутизмът може да варира от лек до тежък. Среща се около четири до пет пъти по-често при момчета, отколкото при момичета. Характерно за аутизъмa е затрудненото възприятие на околния свят, често придружено и от забавено интелектуално развитие.

 

Ключът към лечението на аутизма е ранното разпознаване на признаците и симптомите на нарушенията от аутистичния спектър при кърмачета и малки деца.


 

Болест или разстройство е аутизмът?


Аутизмът е разстройство, а не заболяване. Редица са когнитивните разстройства, които попадат в категорията на аутизма, като аутистично разстройство, детско дезинтегративно разстройство, первазивно разстройство на развитието и синдром на Аспергер и други.


 

Какво представляват разстройствата от аутистичния спектър (ASD)?


Разстройствата от аутистичния спектър (Autistic Spectrum Disorders) са цяла група разстройства на развитието. Терминът „спектър“ отразява съвкупността от симптоми и прояви на аутизъма, както и конкретния тип увреждане, което го придружава. Аутистичният спектър (ASD) е наистина широк; част от него са както аутизма, така и синдрома на Аспергер и други первазивни разстройства.

 

Графика с разстройствата на аутистичния спектър
 

Синдром на Аспергер


Диагностичният и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-5) промени през 2013 г. начина на класифициране на синдрома на Аспергер. Синдромът на Аспергер вече не е самостоятелна диагноза, а е част от разстройствата от аутистичния спектър. Аспергер представлява психично разстройство, характеризиращо се със сериозни трудности в социалното взаимодействие и невербалната комуникация, както и с ограничени и повтарящи се модели на поведение и интереси. Характеризира се с изявена физическа несръчност и атипична употреба на езика.


Хората с Аспергер, които споделят обективно и точно за състоянието си, описват огромното чувство на радост, което са изпитали, когато са открили, че не сами в света, а че има и други като тях. Синдромът на Аспергер не се лекува и тези, които го имат, разказват, че като цяло се радват на това. Както пише тринадесетгодишният Люк Джаксън в книгата си Freaks, Geeks and Asperger Syndrome: a User Guide to Adolescence (За чудаците, зубърите и синдрома на Аспергер: наръчник за юношество): "Да излекуваш някого от Аспергер би означавало да му отнемеш личността, а също и някои наистина страхотни способности". Това, което хората с Аспергер биха оценили, е малко повече разбиране от страна на останалите, така че животът им да не се усложнява излишно. Те нерядко преживяват особено тежки моменти в училище. Синдромът не се разбира правилно от иначе добре информираните хора, които трудно осъзнават на какво са способни тези, които са "увредени" по този начин.

 

Атипичен аутизъм


Атипичен аутизъм се характеризира с отделни прояви, най-вече след 3-годишна възраст. При атипичния аутизъм дечицата с аутизъм проявяват добри способноси за логическо мислене и боравене с компютърни технологии. Аномалиите се проявяват предимно в способностите за разбирането на околния свят, мисленето и емоциите на другите.


 

Аутизъм: симптоми


Аутизмът е силно променливо неврологично разстройство, характеризиращ се предимно с нарушено социално взаимодействие и нарушения в комуникацията. Симптомите могат да включват интензивно съсредоточаване върху един единствавен предмет, неотзивчивост, неспособност за интерпретиране на социални сигнали (като тон на гласа или език на тялото), повтарящи се движения или самонараняващо поведение, като удряне на главата.

 

Важно е да се поясни, че тежестта на симптомите варира в широки граници, що се отнася до способностите за пълноценно функциониране, както и че не всички хора с аутизъм изпитат всички изброени симптоми.

 

Други често срещани симптоми включват закъсняло развитите на речта, нежелеание за взаимодействие с връстници, избягване на зрителен контакт, липса на съпричастност и социално отдръпване. Деца с аутизъм с дефицити в езиковото развитие, могат и да буйстват: да крещят или плачат, когато изразяват своите нужди.

 

 

Помощни средства за деца с аутизъм


Мултисензорна околна среда


За по-точна информация относно коя мултисензорна играчка ще е най-полезна за вашето дете, консултирайте се с терапавета, който работи с него или нея. АДАПТ БГ предлага стотици различни помощни средства за дечица с аутизъм в категорията Играчки и Мултисензорна Околна Среда.

 

Най-често срещаните симптоми на аутизъм са:

 

 • Избягване на контакт с очите;
 • Трудно разбира какво му се говори;
 • Избягва социалното взаимодействие;
 • Избягване на взаимодействие с връстници;
 • Фокусира се върху една единствена тема;
 • Не разбира социалните знаци;
 • Особена стойка на тялото, изражение на лицето или кикотене;
 • Повтаряне на едни и същи думи или фрази.
 • Трудно научава нови неща;
 • Забавяне развитието на речта;
 • Монотонна реч;
 • Проблеми с двупосочната комуникация.


 

Признаци на аутизъм при малки деца


При някои новородени ранните признаци на аутизъм могат да се проявят още в първите месеци, докато при други дечица те могат да се проявят в 15до 30 месец след раждането.

 

Ранните предупредителни признаци и симптоми на аутизъм са разпознаваеми.

 

Ако симптомите се разпознаят и се постави диагноза отрано, навременната терапия може значително да подобри развитието на детето. 

 

Аутизмът обикновено се проявява между 12 и 18 месец, но родителите трябва да следят за симптоми на аутизма и след този период. За съжаление ранните симптоми понякога се диагностицират трудно и могат да се интерпретират като признаци на послушно бебе, защото то е тихо и спокойно.


 

Поведение, типично за аутизъм при бебета

 

 • Избягва контакт с очите;
 • Не откликва на гласа на родителя;
 • Не говори на бебешки език и не сочи с пръст в първата година след раждането;
 • Не отговаря на името си;
 • Не реагира (не се усмихва или смее) на чуждо поведение.Признаци на аутизъм във втората година


С настъпването на втората година, дечицата с аутизъм могат да регресират или да загубят част от езиковите си умения. Други понякога не успяват да научат думи до 16-тия месец, или повтарят единствено кратки фрази до 2-годишна възраст. Тези дечица могат да повтарят едни и същи думи многократно, или дословно това, което чуват.

 

Други забелязани отличителни знаци на аутистично поведение в тази възраст са подреждането на играчки по определен начин, вместо игра с тях. Двугодишните деца с аутизъм може също така да не успяват да разпознават чувствата или мимиките на другите хора.

 

Сред останалите често срещани симптоми от аутистичния спектър са физически проблеми, като лоша координация на долните и горни крайници, запек и нарушения в съня. Някои деца могат да развиият и гърчове. Склонността да се ядат предмети е също често срещана при деца и възрастни с аутизъм.


 

Ранен скрининг за разстройство от аутистичния спектър


Тъй като разстройствата от аутистичния спектър варират от леки до тежки, много от децата не се диагностицират отрано. Освен това диагностицирането на аутизма може да се окаже и трудно, отлагайки лечението с години, което не е препоръчително от специалистите.

 

Аутизмът може да бъде диагностициран най-лесно от детски психолог или невролог още преди настъпването на 2-годишна възраст.


 

Цялостно диагностициране


В България диагностицирането и клиничното проследяване на аутизъма се извършва чрез консултация със специалист психиатър (детски психиатър за деца и юноши до 18 години). 

Въпреки че не съществува медицински тест за аутизъм, цялостната диагностична оценка може да бъде ключа към установяването на проблем в развитието. Тази оценка може да включи анализ на цялостните поведение и развитие на детето, и да се опре на консултации с родителите. Изследвания на слуха и зрението, генетични и неврологични тестове също могат да бъдат включени в цялостната диагностична оценка, която да определи нарушение от аутистичния спектър.

 


 

✔️ Скринингов тест за аутизъм до 3-годишна възраст със специализрания въпросник M-CHAT.  
 

✔️ Създадено е и приложение M-CHAT-R/F, което позволява да извършите оценка на аутизма в ранното детство.

 


 

 

Цялостната диагностична оценка се фокусира предимно върху анализ на:

 

 • Повтарящи се движения;
 • Тенденции към самонараняване;
 • Нарушения в съня;
 • Социално оттегляне;
 • Използване на странни думи или фрази.

 

 

Поведенчески подходи


Терапии за аутизъм съществуват. Част от тях са програмите за поведенческа терапия, предназначени да спомагат в комуникацията, ефективното социално взимодействие, избягването на негативно и асоциално поведение. Поведенческата терапия използва така нареченото "положително усилване", умения за самопомощ, развиване на социалните умения, поведение и комуникация.

 

Приложният поведенчески анализ е също част от терапевтичните подходи за терапия на деца с аутизъм. В България вече има центрове за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, както и сдружения и асоциации за аутизъм, предлагащи помощ.

 

 

Медикаментозно лечение


Въпреки че не съществува медикаментозно лечение за аутизъм, съществуват медикаменти за подтискане на някои определени негови симптоми. Решението за прием на подобни медикаменти трябва да се вземе след внимателно обсъждане с педиатър, за да сте сигурни, че ползите надвишават всички рискове.

 

 

Лечение на аутизъм: сензорна терапия за интеграция


Децата с разстройство от аутистичния спектър могат да бъдат изключително чувствителни към различни сетивни стимули като звуци, светлини, текстури, вкусове и миризми. Някои деца могат да се развълнуват от докосване, дочуване или виждане на конкретни неща като форми, мигащи светлини, докосване до нещо студено, определени храни или миризми. С помощта на сензорна терапия, консултирана с физиотерапевт, някои деца могат да се научат да се адаптират и по този начин намалят дефицитите в поведението си.

 

Сензорната интеграционна терапия се фокусира върху начините, по които човешкият мозък обработва сензорните сигнали. Преди пристъпване към такава програма е нужно да се създаде план, който синхронизира сензорната стимулация с физическото движение, като по този начин се цели да се подобри начина, по който мозъкът обработва и организира сензорната информация при деца с аутизъм.

 

 

Аутизъм и помощни технологии


С развитието на технологиите се предоставят нови и нови методи за подпомагане в общуването на някои деца с тежък аутизъм (невербални). Помощна технология е всяко устройство (таблет, компютър, смартфон със специални апликации за деца с аутизъм), който може да се използва от човек с увреждане за изпълняване на задачи за подобряване на фунцкционалните възможности.

 

 

Диета и специален режим на хранене


Балансирана диета и прием на добавки с витамини понякога спомога при нарушения от аутистичния спектър, особено за подобравяне на някои от симптомите при пациенти, страдащи от запек, или тези с развит навик да ядат предмети (примерно хартия). Правилната диета може да помогне за намаляване на тези симптоми.

 

Децата с аутизъм могат да имат алергия или висока чувствителност към храни, съдържащи глутен или казеин. При някои деца с аутизъм обработването на пептиди и протеини в храни, съдържащи глутен и казеин би могло да е затруднено.

 

Около 70% от децата с аутизъм страдат от проблеми със съня, което би могло да се дължи на дефицит на мелатонин. Ниските дози допълнителен мелатонин, след консулатция с лекар, могат да помогнат.

 

 

Какво причинява аутизъм

 

До този момент науката не успяла да установи една-единствена причина за разстройствата от аутистичния спектър. Предвид сложността на този тип разстройствоа и факта, че симптомите и тежестта им варират, вероятно причинате не е една, а множество. Роля могат да играят както генетиката, така и околната среда.

 

 • Генетика


​Изглежда, че няколко различни гена са замесени в разстройството от аутистичния спектър. При някои деца разстройството от аутистичния спектър може да бъде свързано с генетично разстройство, като синдром на Рет или чупливата Х хромозома. При други деца генетични мутации могат да увеличат риска от разстройство от аутистичния спектър. Гените могат да повлияят на развитието на мозъка или на начина, по който мозъчните клетки комуникират, както и да определят тежестта на симптомите. Някои генетични мутации изглежда се унаследяват, докато други възникват спонтанно.

 

Според други проучвания от последните години, причината някои хора да страдат от аутизъм е наличието на твърде голям брой синапси в мозъка - местата, на които невроните се свързват и комуникират. Обикновено излишъците от синапси се премахват с процес, който започва още след раждането. Нормалният процес на елиминиране на синапсите в мозъка "орязва" около половината от тях до края на юношеството. Синапси са част от мозъчната кора, която е от основно значение за мисленето и обработката на информацията от сетивата.

 

При някои деца с аутизъм обемът на мозъка е по-голям от нормалния, но резултатите от подобен вид изследвания засега не са достаъчно конкретни. Ядрено-магнитен резонанс например може да покаже анормални кортикални реакции при някои деца с аутизъм, и съвсем други аномалии при други. 

 

"Увеличаването на броя на синапсите създава несъответствие между невроните в развиващия се мозък, което е свързано със затруднения в ученето, въпреки че не знаем как", (Азад Бони, ръководител на катедрата по неврология в Школата по медицина във Вашингтонския Университет, Сейнт Луис).

 

Според други специалисти причина за развиването на аутизъм е генна мутация, която възпрепятства убиквитиновите лигази да работят правилно. Премахвайки гена на убиквитин в невроните в малкия мозък (област на мозъка, която най-вече се засяга от аутизма) на млади мишки, мишките в последствие развиват излишък от синапси, което повлиява на способността им да се обучават.

 

 • Фактори на околната среда


Понастоящем изследователите проучват дали фактори като вирусни инфекции, лекарства или усложнения по време на бременност, или замърсители на въздуха играят роля в отключването на разстройство от аутистичния спектър.

 

 

Не, ваксините не причиняват аутизъм


Връзка между ваксините, които получаваме в ранна детска възраст, и разстройствата от аутистичния спектър няма. Девет отделни проучвания на американския Център за контрол и превенция на заболяванията се опитват да установят връзка между ваксините, съдържащи тимерозал и аутизма. Такава връзка така и не е открита да съществува.

 

 

Живот с аутизъм


Разстройствата от аутистичния спектър не означават непременно, че детето ви не може да води независим и полезен начин на живот. С ранно и навременно лечение хората с леки до умерени симптоми могат да завършат висше образование. Хората с възможности под средното ниво също могат да вършат специализирана работа и да живеят напълно самостоятелно. 

 

 

Съвети за семейства с деца с аутизъм:

 

 • Помнете, че сетивата на дето Ви не работят в синхрон. Обикновените гледки, звуци, вкусове и докосвания се възприемат по съвсем различен начин и могат да доведат до съвсем различни от обикновените реакции;
 • Давайте ясни и прости указания;
 • Помнете, че аутистите тълкуват езика буквално - идиоми, метафори и сарказъм могат да се възприемат в пряк, погрешен смисъл от тях;
 • Следете езика на тялото на детето;
 • Визуалните стимули могат да помогнат при изпълняване на ежедневните задачи;
 • Помагайте им в социалното взаимодействие с останалите деца;
 • Идентифицирайте какво предизвиква изблици и емоционални разстройства;
 • Бъдете търпеливи и ги обичайте безусловно.ПОТЪРСЕТЕ ПОМОЩТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА АУТИЗЪМ
 

Пример за такава българска организация е Асоциация аутизъм, към която можете да се обърнете за помощ. Асоциацията предлага терапевтична услуга за деца и лица с проблеми от аутистичния спектър, като извършва оценка на актуалното състояние с оглед изготвяне на терапевтичен план и работа със семейството. 

 

Помощни средства за деца с аутизъм


Мултисензорна околна среда
 

За по-точна информация относно коя мултисензорна играчка ще е най-полезна за вашето дете, консултирайте се с терапавета, който работи с него или нея. АДАПТ БГ предлага стотици различни помощни средства за дечица с аутизъм в категорията Играчки и Мултисензорна Околна Среда.

 

 

Референции:
 

https://medicine.wustl.edu/news/in-autism-too-many-brain-connections-may-be-at-root-of-condition/

https://www.nichd.nih.gov/health/topics/autism/conditioninfo/symptoms-appear

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html

https://www.webmd.com/brain/autism/adult-diagnosed-on-autism-spectrum

 

Григор Ангелов

Златина Червенкова

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • Велизара Буковска
  Информация та ми беше много полезна. Благодаря.
  Отговори ›
«1»