Добре дошли в нашия магазин!
BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD

Акордеонни категории

Блог „Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности
Вижте всички статии

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности

%%HTML_BLOGARTICLETITLE%%

Стартира изпълнението на проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“ за деца и ученици със специални образователни потребности, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
 

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.


По проекта ще бъдат осигурени 31 милиона лева, включително за помощни средства за дечица с увреждания за специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, каквито АДАПТ БГ предлага.  

 


Как може да ви помогне АДАПТ БГ
 

АДАПТ БГ изготвя безплатни оферти по проекта на МОН - "Подкрепа за приобщаващо образование", за оборудване за училища и детски градини. Оборудването ни е предназначено за кабинети по рехабилитация , кинезитерапия и сензорна интеграция. 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребностиВИЖТЕ САМО ПРОДУКТИ за МУЛТИСЕНЗОРНА ОКОЛНА СРЕДА


Какво представлява проекта за „Подкрепа за приобщаващо образование“?


Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ цели да осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, деца с хронични заболявания и деца в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 

Кои деца попадат в целевите групи по проекта?

 

 • деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища;
 • деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища;
 • деца и ученици в риск от детски градини и от училища;
 • деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища;
 • родители на деца и ученици от детските градини и училищата.

 

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности

 

Какво финансиране е подсигурено и за какъв срок?


Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

 

Каква е основната цел на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“?


Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

 

Kонкретните цели на програмата:
 

 • приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 • повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 • превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

 

Григор Ангелов 

 

Източници:

https://www.mon.bg/bg/100926

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари